Imoya

Imoya’s expertise kan onderverdeeld worden in 3 domeinen:

Reconversie van religieus en historisch vastgoed

De herontwikkeling van historisch en religieus vastgoed is een belangrijk onderdeel van Imoya’s identiteit. Het is een manier om terug te geven aan de maatschappij. Door maatschappelijke veranderingen zien we namelijk dat er heel wat van dit soort panden leeg komen te staan. Deze afbreken en er iets nieuws bouwen, zien we niet als een duurzame manier van projectontwikkeling en past niet binnen onze filosofie. Wij geloven sterk in ‘reconversie’. In het herbestemmen van gebouwen door ze een nieuwe functie te geven zoals bijvoorbeeld wonen en/of werken.

Stadskernontwikkeling

Open, groene ruimte wordt steeds schaarser binnen onze hedendaagse samenleving. We moeten deze plekken koesteren en bewaren. Een sterk ontwikkeld stadscentrum kan hier aan bijdragen. Vanuit die filosofie ontwikkelen we projecten midden het centrum, gelegen bij heel wat winkels, dicht bij het openbaar vervoer,… Op die manier wordt het stadscentrum een plek van waaruit mensen hun leven makkelijk kunnen organiseren en kunnen we bijdragen aan een zuurstofrijke omgeving voor iedereen.

Zorgvastgoed

Dankzij onze in-house expertise binnen de zorgsector bouwen we projecten voor jong en iets minder jong. De vergrijzing neemt de komende jaren steeds meer toe en dus willen we ook voor deze doelgroep een aangepaste wooninfrastructuur voorzien. Doorheen de jaren hebben we veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van zowel assistentiewoningen als woonzorgcentra. Steeds met als uitgangspunt de noden van de bewoners. Op die manier creëren we duurzame woningen die klaar zijn voor de toekomst.

Enkele projecten