Over Imoya

Imoya is geen doorsnee projectontwikkelaar. Met een grote nauwkeurigheid kiezen we telkens voor projecten met een verhaal die we van A tot Z ontwikkelen. Projecten waar er ruimte is om ook nieuwe verhalen te schrijven. Met (voor)liefde voor erfgoed, respect voor de dynamiek van lokale gemeenschappen en oor voor constructieve toekomstlijnen van beleidsmakers.

Imoya maakt deel uit van Dorian Groep, een familiale investeringsgroep met een passie voor mensgericht ondernemen en verbinden. Haar bedrijven zijn actief in verschillende sectoren met een focus op wonen, werken en ontspannen. Samen creëren ze meerwaarde voor alle betrokkenen en de samenleving in haar geheel. Lees meer over Dorian Groep.

Imoya’s expertise kan onderverdeeld worden in 3 domeinen:

1. Het heden verbinden met het verleden door de reconversie van religieus en historisch vastgoed

De herontwikkeling van historisch en religieus vastgoed is een belangrijk onderdeel van Imoya’s identiteit. Het is een manier om terug te geven aan de maatschappij. Door maatschappelijke veranderingen zien we namelijk dat er heel wat van dit soort panden leeg komen te staan. De panden afbreken en iets nieuws bouwen zien we niet als een duurzame manier van projectontwikkeling en past niet binnen onze filosofie. Wij geloven sterk in ‘reconversie’. In het herbestemmen van gebouwen door ze een nieuwe functie te geven zoals bijvoorbeeld wonen en/of werken en zo het heden met het verleden te verbinden.

2. Het project verbinden met zijn omgeving door stadskernontwikkeling

Open, groene ruimte wordt steeds schaarser binnen onze hedendaagse samenleving. We moeten deze plekken koesteren en bewaren. Een sterk ontwikkeld stadscentrum kan hier aan bijdragen. Vanuit die filosofie ontwikkelen we projecten middenin het centrum, gelegen bij heel wat winkels, dicht bij het openbaar vervoer,… Op die manier wordt het stadscentrum een plek van waaruit mensen hun leven makkelijk kunnen organiseren en kunnen we bijdragen aan een zuurstofrijke omgeving voor iedereen.

3. Verschillende generaties verbinden door intergenerationele zorgsites

 Dankzij onze in-house expertise binnen de zorgsector bouwen we projecten voor jong en iets minder jong. De vergrijzing neemt de komende jaren steeds meer toe en dus willen we ook voor deze doelgroep aangepaste wooninfrastructuur voorzien. Door dit type woningen te combineren met woningen voor jongeren en gezinnen, creëren we een unieke dynamiek tussen de verschillende leeftijdscategorieën.

Enkele projecten